stockholms-stadshus

Som första företag i branschen fokuserar vi på brandskyddet i bostadsrättsföreningar / flerbostadshus och deras speciella förutsättningar och behov.  Att styrelsen oftast består av vanliga heltidsarbetande människor  som gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar på sin fritid gör att man har behov av extern kunskap inom många områden. Ordföranden och styrelsen har också skyldighet att följa de lagar och föreskrifter som gäller för fastighetsägare. Läs mer om detta under länken Lagar och regler.

Vi har valt att vara den samarbetspartner som en bostadsrättsförening kan vända sig till inom brandskydd och utrymning vare sig det gäller stora eller små åtgärder eller att man bara använder oss som bollplank.

Vårt mål är att alla kunder skall vara trygga och nöjda efter att ha anlitat oss och att styrelsemedlemmarna har fått insikt i hur brandskyddet ska fungera i ett flerbostadshus.

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster, högkvalitativa produkter och utbildningar som passar just er BRF:s förutsättningar.