BLOGG - Beredskapsplan del 1

2019-04-30

Är din brf redo för en krissituation?

Vi har hjälpt många Bostadsrättsföreningar med deras förebyggande brandskyddsarbete, men vi har märkt att många föreningar saknar en beredskapsplan om olyckan ändå skulle vara framme. Vi kommer framöver skriva en serie inlägg om vikten av att ha en beredskapsplan inför kriser som kan drabba Bostadsrättsföreningen och dess medlemmar.

Det är svårt att vara helt redo för en krissituation på grund av vårt inneboende trygghetsbehov, vi tror att "det händer inte mig" vilket ju gör oss mycket sårbara när krisen väl drabbar oss. En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser av olika slag där tidigare erfarenheter inte räcker till för att hantera situationen. För att underlätta för alla berörda är det viktigt att Bostadsrättsföreningen har identifierat vilka risker de kan drabbas av och ha en beredskapsplan för det. Att identifiera vilka risker som Bostadsrättsföreningen kan drabbas av underlättar övningar och det förebyggande arbetet.

Exempel på kriser som en Bostadsrättsförening kan drabbas av:

 • Längre vattenbrist
 • Längre elavbrott
 • Längre bortfall av fjärrvärme
 • Större brand
 • Olycksfall med allvarlig skada hos entreprenör
 • Skadegörelse av allvarlig art mot Bostadsrättsföreningens fastigheter
 • Brott av allvarligare art inom Bostadsrättsföreningens ansvarsområde

 

Krisgrupp

En kris ställer ofta krav på en snabbt och professionellt handlande i en situation då de vanliga beslutsvägarna inte fungerar normalt. För att arbetet ska ske snabbt, effektivt och samordnat bör en krisgrupp bestående av olika funktioner organiseras.

 

Krishantering

Personer som befinner sig i kris efter en yttre svår händelse reagerar olika men det finns vanligen ett visst mönster som kan delas in i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och nyorienteringsfasen. Genom ett snabbt ingripande och stöd kan man förebygga att kriserna leder till långvarigt psykiskt lidande.

Målsättningen för krishanteringen är att:

 • Snabbt omhänderta den/de drabbade för att lindra och förebygga psykiska besvär.
 • Snabbt informera alla berörda.
 • Utreda och bearbeta det som hänt.
 • Göra uppföljningar regelbundet under en längre tid efter det inträffade.
 • Utvärdera händelse och förlopp.

 

Information

I en krissituation är det mycket viktigt att gå ut med tydlig och saklig information så fort som möjligt för att motverka spekulationer, ryktesspridning och överdriven oro. Informera medlemmar, hyresgäster, anhöriga och allmänhet i den omfattning och på det sätt som anses behövligt.

 

 

 

Pierre Gunnarsson

Projektledning

Svensk Brandskyddsplanering AB

 • Kategorier ›››

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi delar med oss av tips, kunskap, lagar & regler, pågående projekt och annat intressant. Vårt nyhetsbrev skickas ut några gånger om året.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Telefon: 070-722 86 60. E-post: info@brandskyddsplanering.se

Telefon: 070-722 86 60.

E-post: info@brandskyddsplanering.se