om oss

Svensk Brandskyddsplanering bildades 2010 med den nuvarande inriktningen, att arbeta för att ge bostadsrättsföreningar en seriös och pålitlig samarbetspartner inom brandskydd och utrymning. Vi är verksamma i Stockholms län med omnejd och har ett förflutet inom brandskydd och säkerhet sedan 80-talet.

Vi erbjuder ett stort urval av tjänster, högkvalitativa produkter och utbildningar för att kunna hjälpa er som fastighetsägare oavsett var i processen ni befinner er.

hur vi arbetar

Vårt fokus ligger på förebyggande åtgärder till skillnad mot de flesta andra i branschen vars huvudsakliga inriktning ligger mer på försäljning av brandskyddsmaterial. När man arbetar med bostadsrättföreningar är det viktigt att hela tiden tänka på att styrelsemedlemmarna är vanliga personer som utför styrelsearbetet på sin fritid. Därför krävs det att vi som företag är flexibla, förstående och tydliga i vår roll som sakkunniga inom brandskydd och utrymning med föreningen som kund.

Varje vecka har vi kostnadsfria informationsmöten med styrelser för bostadsrättsföreningar på kvällstid eller annan tid som passar föreningen. På dessa möten tar vi upp styrelsens ansvar och skyldigheter, lagar och regler samt hur man kommer igång med brandskyddsarbetet på bästa sätt.

Om föreningen väljer att gå vidare med oss, så inventerar vi fastigheten och sammanställer en rapport med brister, bilddokumentation samt förslag på åtgärder i prioritetsordning. Därefter åtgärdar vi bristerna i den ordning som styrelsen har beslutat.

 

Bollplank

Vi strävar efter en långvarig relation med våra kunder och ser gärna att man använder oss som ett bollplank där man kan bolla idéer, ställa frågor och lösa problem tillsammans. Trots vår långa erfarenhet så lär vi oss nya saker varje dag tack vare vårt samarbete med våra kunder.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi delar med oss av tips, kunskap, lagar & regler, pågående projekt och annat intressant. Vårt nyhetsbrev skickas ut några gånger om året.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Telefon: 070-722 86 60. E-post: info@brandskyddsplanering.se

Telefon: 070-722 86 60.

E-post: info@brandskyddsplanering.se